25.04 Wystawa fotografii „Protokół rozbieżności” w Galerii Pusta

Zapraszamy na zbiorową wystawę fotografii studentów Pracowni Fotografii ASP w Katowicach pod opieką merytoryczną Barbary Kubskiej i Piotra Muschalika.

„Sztuka podobnie jak radar działa jak ‚system wczesnego alarmu’ uzbrajając nas w zdolność odkrywania celów społecznych i psychicznych w ich kolejności pojawiania się i umożliwiając przygotowanie się do zmierzenia się z nimi.” – Marshall McLuhan.

Z bilansu kolizji i dysonansów, konfliktów i rozczarowań, tarć, polaryzacji, zatargów czy przejawów odmienności, generuje się egzystencjalny niepokój. Niepokój, jaki widzimy w otaczającym nas chaosie. Ten specyficzny dla każdego prezentowanego twórcy protokół rozbieżności, staje się początkiem opowieści o świecie. Kontekst wystawy należy rozpatrywać jako tezy powołane w formie fotograficznych obrazów. Tezy te zostały oparte o osobiste doświadczenia ich autorów i są efektem, bądź chłodnej obserwacji świata i jego dogłębnej analizy, bądź wynikają z potrzeby „poskramiania swoich demonów”. Istotą tego działania jest zadawanie pytań i ciągłe podważanie odpowiedzi.

Kurator wystawy: Katarzyna Łata
Wernisaż: 25.04, godz. 18.00.
Wystawa prezentowana do 27.05.2018.

strona uzywa plików cookie w celach statystycznich more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

zamknij